Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đối tượng áp dung  là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp và có liên quan tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới được quy định cụ thể:

1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:

a) Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: 30 triệu đồng/đơn (đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

b) Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 15 triệu đồng/đơn (đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

c) Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: 15 triệu đồng/đơn.

d) Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 7,5 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Những nội dung khác liên quan đến việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2022./.

Chi tiết Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND tại đây.

Thúy Vân - TTKC

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này