Mời tham gia tập huấn Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch 573/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của thủ tướng Chính phủ phê  duyệt Đề án Đổi  mới phương thức  kinh  doanh  tiêu  thụ nông  sản  giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; nâng  cao  nhận  thức  của  tổ chức,  cá  nhân  về ý nghĩa, tầm  quan trọng của việc đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện. Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 dành cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp của doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 27/10/2022, khai mạc vào hồi 8h00, ngày 26/10/2022 (Thứ tư);

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 - Bưu điện Tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Nội dung của lớp tập huấn:

- Đào tạo, tư vấn về kỹ năng bán hàng: Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng, tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm, đàm phán thương lượng, ký kết hợp đồng, và chăm sóc khách hàng.

- Phát triển thương hiệu kết nối cung cầu: Xây dựng thương hiệu, thiết kế thương hiệu, truyền thông thương hiệu, bảo vệ thương hiệu trong kết nối cung cầu.

- Bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ: Những quy định chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa và mã số mã vạch: Quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa một số sản phẩm cụ thể; trình tự thủ tục đăng ký cấp mã số mã vạch của sản phẩm, đặc biệt sản phẩm nông sản.

Các Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh khi tham gia lớp tập huấn đem theo mẫu bao bì, sản phẩm, cataloge của đơn vị mình để được tư vấn trực tiếp.

Ban Tổ chức bố trí phòng nghỉ tối 26/10/2022 cho các đại biểu ở xa (nếu có nhu cầu) và hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền xe đi lại cho cho đại biểu không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Các đơn vị tham gia đăng ký thông tin đại biểu (họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email) gửi đến địa chỉ email: thuynt.ct@backan.gov.vn hoặc liên hệ Bà Nông Thị Thùy điện thoại: 0327012121.

Thúy Vân-TTKC

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này