Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc Hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2093/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc Hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

          Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2093/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc Hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

          Với mục tiêu triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giao cho ngành Công Thương tại Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể là:

          1. Tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách Nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập;

          2. Phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực;

          3. Phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

          4. Phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn;

          5. Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

          Bộ Công Thương đã đưa ra một số chỉ tiêu thực hiện cơ cấu lại ngành Công thương giai đoạn 2021 - 2025, trong đó Cục Xúc tiến thương mại được giao chủ trì, theo dõi, đánh giá chỉ tiêu về số sản phẩm quốc gia xây dựng được thương hiệu quốc tế là 100%, đồng thời là đầu mối phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp, nông, lâm thủy sản được công nhận là sản phẩm quốc gia trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường xúc tiến thương mại trên nền tảng số./.

(Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm)

Hồng Ngân

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này