Mời tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại

Thực hiện Quyết định số 1971/QĐ-BCT ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”; Kế hoạch số 57/KH-SCT ngày 15/6/2022 của Sở Công Thương thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Trung tâm Ứng dụng CNTT/INTEC) - Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại (XTTM) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày 27/10/2022, khai mạc vào hồi 8h00 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5- Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Chương trình tập huấn: Có Chương trình tập huấn kèm theo.

4. Thành phần, số lượng đại biểu:

- Mời Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại- Bộ Công Thương;

- Mời Lãnh đạo và công chức chuyên môn các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố (Đại diện Lãnh đạo + công chức chuyên môn theo danh sách gửi kèm theo Giấy mời).

5. Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tự chi trả theo quy định hiện hành của nhà nước.

Sở Công Thương Bắc Kạn trân trọng kính mời các đại biểu tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM để nắm bắt và triển khai kịp thời các nội dung liên quan tại cơ quan, đơn vị.

Để công tác tổ chức lớp tập huấn được chu đáo, hiệu quả, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị đăng ký thông tin đại biểu (họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email) gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/10/2022 để tổng hợp, chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn.

Đính kèm Chi tiết Chương trình tập huấn./.

Kim Oanh (Sở Công Thương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này