Hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn

Từ năm 2012 đến nay tỉnh Bắc Kạn không tổ chức bình chọn ở cấp huyện mà chỉ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Qua 06 kỳ bình chọn cấp tỉnh (giai đoạn 2012-2022), số cơ sở CNNT đăng ký tham gia là 134 lượt, số lượng sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn là 161 lượt sản phẩm, kết quả số lượt sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là 90 lượt sản phẩm.

Công tác hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT tại địa phương đã được bình chọn, cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp luôn được quan tâm, trong đó Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, được cụ thể hóa tại Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn) và chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn), Kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2026, trong đó đề ra mục tiêu tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng đề án điểm, đề án nhóm, đề án hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn; xây dựng đề án, nhiệm vụ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu đã được bình chọn, công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản xuất miến dong tại HTX Tài Hoan

Trong giai đoạn 2012 đến nay, thông qua hoạt động khuyến công (bao gồm nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương), tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện 15 đề án để hỗ trợ 20 cơ sở CNNT đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm CNNT tiêu biểu với các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất; hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu; hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm, hỗ trợ thuê tư vẫn trợ giúp trong lĩnh vực marketing,... Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ 100 % các sản phẩm CNNTTB trưng bày, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Thông qua các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại đã góp phần hỗ trợ các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh từng bước khẳng định được thương hiệu, tạo được sự liên kết, nâng cao được giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Giai đoạn tiếp theo công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu tập trung thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Bắc Kạn (phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 19/3/2021), Kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2026 (Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 24/4/2021) để tiếp tục quan tâm, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNT tiểu biểu đã được bình chọn, công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

Thúy Vân-TTKC

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này