Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tài liệu
28/2022/QĐ-UBND Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn 18/08/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn Tải về
01/2022/NQ-TU Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 21/04/2022 Tỉnh ủy Bắc Kạn Tải về
578/KH-UBND Kế hoạch xuất khẩu tỉnh Bắc kạn 21/08/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn Tải về
717/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 21/05/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn Tải về
545/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 26/04/2021 Tải về
381/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 19/03/2021 Tải về
91/QĐ-SCT Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn 24/07/2020 Tải về
12/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 26/02/2019 Tải về
45/2018/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/12/2018 Tải về
18/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn 06/10/2015 Tải về
45/2012/NĐ-CP Nghị định về Khuyến công 21/05/2012 Tải về
72/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 15/11/2010 Tải về

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này